จัตุรัสหอกลอง (Zhong Lou)

จัตุรัสหอกลอง (Zhong Lou) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจี้ย ตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆังซีอาน หอระฆังโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะจัตุรัสหอกลองขึ้นมาใหม่สองครั้งโดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามของจัตุรัสหอกลองเป็นเครื่องไม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) เป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน และได้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกได้

อ้างอิง : upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/XiAn_ZhongLou.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^