เกาะลันเตา (Lantau Island)

เกาะลันเตา (Lantau Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร บนเกาะมี Lantau Peak ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะ และเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 2 ของฮ่องกง เกาะลันเตายังมีพื้นที่ป่าอยู่จำนวนมาก ทำให้ถูกเรียกว่าเป็น "ปอดของฮ่องกง" นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมวิวมุมสูงโดยการนั่งกระเช้านิงปิง ซึ่งมีระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาทีอีกด้วย

อ้างอิง : mylittleadventure.com/best-things/hong-kong/tours/hong-kong-lantau-island-and-big-buddha-cable-car-tour-gwthTmv1nZ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^