หมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village)

หมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village) เป็นหมู่บ้านที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน ซึ่งมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร และร้ายขายของที่ระลึกอีกมากมาย

อ้างอิง : benjielayug.com/2018/10/ngong-ping-village-lantau-island-hong-kong.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^