เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue)

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue) รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า เนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีนนั่นเอง

อ้างอิง : viator.com/en-MY/Macau-SAR-attractions/Kun-Iam-Statue/d4460-a19345

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^