วัดกวนอู (Kuan Au Temple)

วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิ้นเทพเจ้ากวนอู เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ ความกตัญญู และโชคลาภบารมี นิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงานสักการะขอพระและกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

อ้างอิง : zi.media/@yidianzixun/post/d8Q61h

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^