พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (Shenzhen Museum)

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (Shenzhen Museum) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988

อ้างอิง : chinadiscovery.com/shenzhen-tours/shenzhen-attractions.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^