โชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain

โชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น้ำพุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเซินเจิ้น (ปิดทุกวันจันทร์) โชว์น้ำพุเต้นระบำแห่งใหม่ของเซินเจิ้น ฉากหลังเป็นเรือ Minghua เดิมเรียกว่า Anceveller ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่เป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซาร์ลเดอโกล ต่อมาปี 1973 ประเทศจีน ได้ซื้อต่อและได้เปลี่ยนชื่อเป็น Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอย่างถาวร จนถึงปัจจุบันได้มีการนำโชว์น้ำพุ แสง สีเสียง ให้ท่านชมอย่างใกล้ชิด

อ้างอิง : brianau.net/2015/05/04/sea-world-plaza/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^