ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว (Shang Xia Jiu Street)

ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว (Shang Xia Jiu Street) เป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ 150 ปีก่อนสมัยสงคราม ปี ค.ศ. 1840 ที่พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆ ยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงาม ซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

อ้างอิง : 123travelguide.blogspot.com/2013/11/guangzhou-china-my-favourite-eating.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^