วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู (Wenwu Temple)

วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู (Wenwu Temple) เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรัก ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา เป็นที่นับถือของชาวจีนและชาวไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

อ้างอิง : pixabay.com/th/photos/วัดวูเหวิน-ทะเลสาบ-sun-moon-665349/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^