ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย (Feng Chia Night Market)

ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย (Feng Chia Night Market) ของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง ให้ท่านได้เลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีกด้วย

อ้างอิง : darrenbloggie.com/3-things-to-try-at-fengjia-night-market-in-taichung/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^