รถไฟโบราณสายอาลีซาน (Alishan Forest Railway)

รถไฟโบราณสายอาลีซาน (Alishan Forest Railway) เส้นทางรถไฟสายอาลีซานที่ญี่ปุ่นมีการสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1912 ในสมัยที่ยังปกครองไต้หวัน เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาลีซานลงมายังพื้นที่ด้านล่าง เส้นทางรถไฟสายนี้สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย

อ้างอิง : pixabay.com/th/photos/alishan-รถไฟ-ภูมิประเทศ-3566211/ , blog.hotelscombined.com/beautiful-places-outside-taipei/alishan-forest-railway/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^