เจดีย์ไจ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda)

เจดีย์ไจ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda) เป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เจดีย์ไจ๊กะส่านตั้งอยู่ในตัวเมืองย่างกุ้ง สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริย์แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ 16 เส้น และพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ เหมาะสำหรับการสวดมนต์และทำสมาธิให้จิตใจสงบ ซึ่งท่านจะได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งในเรื่องการงาน ครอบครัว การเงิน ความรัก และสิ่งที่ท่านปรารถนา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่ชาวพม่ามีความเชื่อและนับถือมายาวนาน

อ้างอิง : myanmartours.us/destinations/yangon/yan-attractions/kyaikkasan-pagoda/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^